บริการครบวงจร จับรางวัลชิงโชค ด้วยระบบดิจิตอลออนไลน์

ก้าวที่สำคัญ และเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับแบรนด์สินค้าต่างๆ ที่ต้องผลักดันและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย ในช่วงสภาพทางเศรษฐกิจขาลง ดังนั้นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ กิจกรรมจับรางวัลชิงโชค (Lucky Draw Campaign) เนื่องด้วยตัวรูปแบบกิจกรรมช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าแบรนด์ด้วยชนิดของรางวัล และมูลค่าของรางวัล ผสมผสานกับรูปแบบกิจกรรม กติกาการร่วมสนุกที่เข้าถึงง่ายไม่ยุ่งยาก ยิ่งช่วยเสริมให้กิจกรรมจับรางวัลชิงโชค (Lucky Draw Campaign) ได้รับผมตอบรับเป็นอย่างดี หลากหลายบริการจากเรา ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมดูแล อาทิ บริการขอใบอนุญาติ จับฉลาก จับรางวัลชิงโชค, ระบบดิจิทัลส่งชิงโชค, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์กิจกรรมจับรางวัลชิงโชคทุกชนิด, รับจัดซื้อ จัดหาของรางวัล และพิธีจับ พิธีมอบรางวัลทั่วประเทศ

บริการครบวงจร จับรางวัลชิงโชค ด้วยระบบดิจิตอลออนไลน์

บริการขอใบอนุญาต จับฉลาก จับรางวัลชิงโชค เราดูแลและบริการเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการขออนุญาต รวมถึงบริการเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการเพื่อเป็นสักขีพยานในการจับรางวัล พร้อมให้คำปรึกษาในเชิงกฎหมายในส่วนของการจับรางวัลชิงโชค โดยเบื้องต้นขั้นตอนการเตรียมตัวขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค มีดังนี้ กำหนดวิธีการเล่น กติกา, วันที่เริ่ม-สิ้นสุด กิจกรรม วัน เวลา สถานที่จับรางวัล, รายละเอียดของรางวัล (จำนวน/มูลค่าต่อรางวัล และมูลค่ารวมทั้งหมด), กำหนดสถานที่จับรางวัล อำเภอ จังหวัด และส่งรายละเอียดมาให้เราที่ warakorn@goodattitude.co.th

ผลตอบรับสำหรับแบรนด์สินค้าที่ทำกิจกรรมจับรางวัลชิงโชค (Lucky Draw Campaign) ด้วยระบบดิจิตอลส่งชิงโชค มีข้อดีและได้เปรียบในด้านของช่วยแบรนด์ต่อยอดทำการตลาดผ่านฐานข้อมูลต่างๆ อาทิ ระบบสมาชิกโดยการเก็บข้อมูล ชื่อ อายุ เบอร์โทร อีเมล ประวัติการซื้อ ฯลฯ, ช่วยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อออกแคมเปญหรือสินค้าใหม่ ได้อย่างแม่นยำ ผ่าน Insights และ Dashboard อัจฉริยะที่แสดงผลแบบ Real Time เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมจับรางวัลชิงโชค (Lucky Draw Campaign) มากมาย เรามีทีมงานที่พร้อมดูแล และให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้มั่นใจ และมีแนวทางเป็นขั้นเป็นตอนให้รูปแบบของกิจกรรมจัดออกมาประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ติดต่อสอบถามได้ที่ Hotline : 080-608-1144 ทุกวัน