รู้ครบ รู้รอบ ขอใบอนุญาตชิงโชค ผ่านฉลุย..เราจัดให้

เคยไหมที่ต้องเตรียมเอกสารกองโตเพื่อเตรียมตัวขอใบอนุญาตชิงโชค เคยไหมขั้นตอนการร่างเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตชิงโชคค่อนข้างจะวุ่นวาย เรามีเทคนิคง่ายๆ ที่ทำได้เองได้ในครั้งแรก มาเริ่มต้นที่ขั้นตอนการเตรียมตัวขออนุญาตจัดกิจกรรมจับรางวัลชิงโชค ซึ่งมี 4 ขั้นตอนง่ายๆ ตามนี้ 1 กำหนดวิธีการเล่น และกติการ่วมชิงโชค2 กำหนดวันที่เริ่มกิจกรรม จนถึงวันสิ้นสุดกิจกรรม 3 รายละเอียดของรางวัล อาทิ จำนวนและมูลค่าต่อรางวัล มูลค่ารวมของรางวัลทั้งหมด 4 กำหนดสถานที่จับรางวัล วันและเวลาจับรางวัล รวมถึงวันและเวลาการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และส่งรายละเอียดมาให้เราที่ warakorn@goodattitude.co.th เพียงไม่กี่ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตก็ทำได้ไม่ยาก ผ่านฉลุย

รู้ครบ รู้รอบ ขอใบอนุญาตชิงโชค ผ่านฉลุย..เราจัดให้

ในส่วนของด้านเอกสารที่ต้องเตรียมไว้เพื่อดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตชิงโชค อาทิ แบบคำขออนุญาต พ.น.1, แบบบันทึกถ้อยคำผู้ขออนุญาต ปค.14, หนังสือแสดงความประสงค์ขออนุญาตของบริษัท, ใบสั่งซื้อสิ่งของรางวัล หรือใบจองของรางวัล หรือใบสนับสนุนของรางวัล, ตัวอย่างสิ่งพิมพ์โฆษณา หรือตัวอย่างคูปองในการชิงโชค เป็นต้น โดยระยะเวลาที่ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตชิงโชคจะใช้เวลาโดยประมาณ 15-20 วันทำการ และไม่นับรวมกับวันหยุดพิเศษต่างๆ เมื่อได้ใบอนุญาตชิงโชคมาสามารถนำเลขที่ใบอนุญาตไปใส่เพื่อเผยแพร่ในกิจกรรมจับรางวัลชิงโชคได้ตามสื่อต่างๆที่ได้มีการโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ได้มีการขออนุญาตในการจัดกิจกรรมจับรางวัลชิงโชคเป็นที่เรียบร้อย

และในส่วนของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกำหนดไว้ ดังนี้ กำหนดอายุใบอนุญาต 1 วัน ค่าธรรมเนียม 300 บาท, กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 7 วัน ค่าธรรมเนียม 600 บาท, กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 1 เดือน ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท, กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 6 เดือน ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท, กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียม 9,000 บาท เตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นขอใบอนุญาตเพื่อความพร้อมในทุกด้านสำหรับกิจกรรมจับรางวัลชิงโชค