กิจกรรมจับรางวัลชิงโชคแบบไหน? ที่ควรขอใบอนุญาตชิงโชค จับรางวัล กันนะ

ในยุคที่แบรนด์สินค้าต้องปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก กลยุทธ์ต่างๆ ก็นำมาปรับใช้ตามสถานการณ์ในการแข่งขันทางการตลาดแบบแทบนาทีต่อนาที เราจึงเห็นความหลากหลายของยุทธวิถีมากมายเพื่อหวังครองใจลูกค้าให้มากที่สุด และหนึ่งในยุทธวิธีที่แบรนด์สินค้านิยมใช้กัน คือ รูปแบบของการจัดกิจกรรมจับรางวัลชิงโชค เพื่อลุ้นรับหาผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ที่มีมูลค่าสูง หากโฟกัสเจาะลึกลงไป ในรูปแบบของกิจกรรมจับรางวัลชิงโชคจะมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ ลุ้นรับชิงรางวัลผ่านกิจกรรมทางโซเชี่ยล มีเดีย เช่น Facebook, ลุ้นรับชิงรางวัลจาการส่งใบเสร็จ ที่ซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขในกติกาที่ระบุไว้, ลุ้นรับชิงรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมอีเว้นท์ หรือออกบูธขายสินค้า เช่น กิจกรรมจัดวิ่งแข่งขันแล้วมีการจับรางวัลชิงโชคเป็นจุดดึงดูดของกิจกรรม, ลุ้นรับชิงรางวัลผ่านระบบออนไลน์ชิงโชค เช่น ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ครบตามเงื่อนไขในกติกา ได้รับคูปองชิงโชคเพื่อสแกนผ่านระบบออนไลน์ลุ้นรับโชค ลุ้นรับรางวัล เป็นต้น

แล้วขอใบอนุญาตชิงโชคควรขอเมื่อไหร่ และกิจกรรมจับรางวัลชิงโชคแบบไหนที่เราควรจะขออนุญาต หลักเบื้องต้นให้คิดบนพื้นฐานว่า กิจกรรมที่จัดหากผู้ร่วมกิจกรรมมีจำนวนมากกว่าคนที่จะได้รับรางวัล หรือมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับรางวัล และมีคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้รับรางวัลแน่นอน ภายใต้รูปแบบกิจกรรม และเงื่อนไขในกติกาที่กำหนดขึ้นมา แนะนำว่าควรทำเรื่องขอใบอนุญาตชิงโชค จับรางวัลจะดีที่สุด เพื่อเป็นการการันตีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมั่นใจว่า กิจกรรมจับรางวัลชิงโชคที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้ขออนุญาตจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถทำเรื่องยื่นขอใบอนุญาตชิงโชค จับรางวัลได้ที่กรมการปกครอง หรือปรึกษาขอคำแนะนำในเบื้องต้นจากทีมงานที่ Hotline : 080-608-1144 หรือส่งรายละเอียดมาให้เราที่ warakorn@goodattitude.co.th และ goodattitude.group@gmail.com

กิจกรรมจับรางวัลชิงโชคแบบไหน? ที่ควรขอใบอนุญาตชิงโชค จับรางวัล กันนะ

ระยะเวลาในการยื่นขอใบอนุญาตชิงโชคจากกรมการปกครอง แบ่งออกเป็นได้ 2 ระยะ ดังนี้

ระยะแรก เป็นระยะเตรียมการในส่วนของเรื่องเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการยื่นขอ อาทิ ปค.14 หนึ่งในเอกสารสำคัญที่ต้องมีการจัดเตรียมไว้, รูปแบบการจัดกิจกรรม เงื่อนไขและกติกา รวมถึงวิธีการร่วมสนุกกิจกรรม, ระยะเวลาเริ่มกิจกรรม จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดกิจกรรม เป็นต้น

ระยะที่ 2 ช่วงระยะเวลายื่นเรื่องกิจกรรมจับรางวัลชิงโชคกับทางราชการ ที่กรมการปกครอง โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 15-20 วันทำการ เมื่อครบกำหนดหากยื่นเรื่องถูกต้อง เอกสารครบถ้วนแล้วก็จะได้รับใบอนุญาตมา และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่ราชการกำหนดไว้ จากนั้นสามารถนำเลขที่ใบอนุญาตมาใช้ประกาศเพื่อโฆษณาแจ้งประชาสัมพันธ์ตามสื่อที่จัดกิจกรรมว่า กิจกรรมจับรางวัลชิงโชคในครั้งนี้ได้ขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.goodattitude.co.th/lucky-draw-license/